Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja

1, 2, 3) Przepływający w parowniku czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze, pobiera ciepłe powietrze z wnętrza pomieszczania, jednocześnie jego część odparowuje osiągając niskie ciśnienie i niską temperaturę odparowania którą oddaje do pomieszczenia.

4) Para czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu i temperaturze jest następnie zasysana kanałem ssawnym przez sprężarkę. Wykonana przez nią praca sprężania prowadzi do dalszego wzrostu ciśnienia temperatury tych par.

5) Kanałem tłocznym z wysokim ciśnieniem gorące pary czynnika chłodniczego dostają się do skraplacza. Tam w pierwszej kolejności oddaje on ciepło przegrzania (ciepło jawne) obniżając temp. pary po czym następuje skraplanie czynnika (przemiana izobaryczna i izotermiczna – ciepło utajone) na końcu schłodzony (temp niższa niż temp skraplania -ciepło jawne) i w stanie ciekłym czynnik wypływa z skraplacza.

6) Schłodzony czynnik trafia do zaworu rozprężnego. Tutaj zostaje zdławiony z poziomu wyższego ciśnienia skraplania do niskiego poziomu ciśnienia parowania. Zawór rozprężny kontroluje dostarczaną ilość czynnika chłodniczego do parownika, zgodną z jego obciążeniem cieplnym tak by zachodziła równowaga między jego masą doprowadzaną o odsysaną przez sprężarkę. Zdławiony czynnik o niskim ciśnieniu i temperaturze trafia do parownika.